Videogalerie

 

 

Nedávno se mě ptalo dítě, jak je možné, že politici, kteří schválili zákon o odstranění bilboardu u dálnic a silnic I.třídy, mají svou reklamu v blízkosti dálnic. Od 1. září zákon zakazuje jakákoli reklamní sdělení podél dálnic a silnic první třídy v ochranném pásmu – okolo dálnic se jedná o 250 metrů, u silnic první třídy mohou stát billboardy nejblíže 50 metrů. Je tam však i bod, který říká, že: „Zákon se týká všech pozemků – státních i soukromých. Netýká se ale poutačů v souvisle zastavěném území.“

Jaká je tedy pravda? Pomůžete mi společně v diskuzi vysvětlit dětem, jak se věci mají? A není bod o zastavěném území výsměchem zákonu o bilboardech? Předem děkuji za slušnou diskuzi.

Diskuze možná zde: https://www.facebook.com/Ivan-Smetana-kandid%C3%A1t-na-prezidenta-2018-1866388720256848/