Slib voličům

 

Máte mé slovo, že pokud mě zvolíte prezidentem, zaměřím se zejména na toto:

 1. Vrátím prezidentskému úřadu zpět důstojnost:
 • Budu se vždy chovat tak, aby se Češi za svého prezidenta nemuseli stydět (ani doma ani ve světě)
 • Při výběru poradců budu upřednostňovat odbornost, charakter a morální kredit, nikoli protekční kamarádství apod.
 • Nebudu zakládat nadace nebo fondy, ale podpořím konkrétní pomoc konkrétním potřebným každý měsíc polovinou mé prezidentské odměny
 • Zasadím se o větší informovanost veřejnosti o konkrétních výsledcích práce jejich prezidenta
 1. Podpořím lepší fungování naší justice, mimo jiné tím, že
 • Nebudu jmenovat soudce, který nemá v justici co dělat
 • Nebudu udělovat milost
 • Nevyhlásím amnestii
 1. Zlevním provoz hradního aparátu:
 • Zbytečné výdaje hradu zruším
 • Nezbytné výdaje výrazně snížím
 • Návštěvy prezidenta v rámci české republiky přestanou rujnovat obecní pokladny
 1. Všechny mé ostatní kroky budou vždy ve prospěch českých lidí. Tímto je zodpovězeno vše včetně zahraniční politiky. Ve prospěch lidí ..